Bakgrunnen for kennelnavnet:

Pollux var bror til Castor. Dette etter romersk mytologi. Tvillingene var sønner av  Zevs, og deres makt var derfor stor. De hjalp romerne i deres strid med pikterne, og  bidro på den måten til at Roma kom til å bli den store dominatoren og seinere kunne skape det romerske imperium. De er æret med tre monumenter i "den evige stad!"
Castor og Pollux var virkelige kjemper, og de drev med hester. I det berømte slaget , nær dagens Ascoli Piceno, kom de romerne til unnsetning da det så som mørkest ut.
Hestene deres skremte motstanderne på flukt og brødrene skremte selv de modigste med sin størrelse og styrke. Castor var den store hestemannen, mens Pollux var kjent som den store nevekjemperen. Han har derfor gitt navn til boksesporten. Pugilist er den moderne formen av pollux og navnet på den som praktiserer "the noble art of selfdefence"! Vår første boxer het Castor, derfor var det ikke helt unaturlig å velge kennelnavn etter "broren" hans. Et ganske fiffig ordspill, syns nå vi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Sørby